• Εκθεσιακός τομέας
  • Βιωματικά εργαστήρια-Δρώμενα
  • Αίθουσα παρουσιάσεων προγραμμάτων