• Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γονείς.
  • Ενήλικες που επαναπροσδιορίζονται επαγγελματικά.
  • Φοιτητές και σπουδαστές.
  • Εκπαιδευτικούς λειτουργούς, συμβούλους και coaches.
  • Εκπαιδευτικούς και θεσμικούς φορείς, ιδρύματα, κολέγια και οργανισμούς.
  • Όσους ενδιαφέρονται για τη βιωματική εκπαίδευση.
  • Φορείς και οργανισμούς εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων.